Translatoryka

Studia na kierunku translatoryka kształcą przyszłych tłumaczy w zakresie języka niemieckiego lub angielskiego.

Studenci uczą się m.in zaawansowanej obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, czy oprogramowania do tworzenia napisów.

Zdobywają wiedzę z zakresu przekładoznawstwa.

Specjalizacja językowa angielska lub niemiecka wybierana jest na początku studiów.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • tłumaczenia biznesie i specjalistyczne
 • tłumaczenia literackie i filmowe.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Translatoryka

Kandydaci na studia powinni swobodnie posługiwać się językiem angielskim lub niemieckim.

To studia dla osób dokładnych, dociekliwych, cierpliwych, świadomych konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia znajomości języka, który ulega naturalnemu rozwojowi.

Program kształcenia studentów na kierunku Translatoryka

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • język polski - stylistyka praktyczna
 • tłumaczenia praktyczne - obcy-polski
 • tłumaczenia praktyczne - polski-obcy
 • język polski - kultura języka
 • tłumaczenia praktyczne - przekład ustny
 • tłumaczenia biznesowe i specjalistyczne
 • tłumaczenia literackie i filmowe.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Translatoryka

Kandydatów na studia obowiązuje egzamin wstępny z języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1.

Perspektywy pracy po kierunku Translatoryka

Absolwenci kierunku mogą pracować w charakterze:

 • tłumacza tekstów biznesowych
 • tłumacza tekstów specjalistycznych
 • tłumacza tekstów literackich
 • tłumacza treści audiowizualnych
 • specjalisty w zakresie komunikowania i obsługi językowej firm.
Opinie o kierunku Translatoryka

Kierunek translatoryka to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie kształcenia profesjonalnych tłumaczy w obsarze zaawansowanego języka obcego.

Studia wyróżnia wiele warsztatów i wykładów gościnnych prowadzonych przez tłumaczy tekstów, organizowane są szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania wspomagającego tłumaczenie oraz napisów filmowych.

Kierunki pokrewne do kierunku Translatoryka
Jakie uczelnie oferują kierunek Translatoryka
Total 1 item.
W których miastach można studiować Translatoryka

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found