Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Studia na kierunku zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu to odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dostosowania się różnych gałęzi gospodarki narodowej do dynamicznych zmian klimatycznych.

Żywioły takie jak ogień, woda, susza, zmiany klimatyczne powodujące topnienie lodowców, smog, fale upałów, degradacje gleby, środowiska to wyzwania, jakim współczesność stawia czoło.

Utworzenie tego kierunku jest także zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu różnych sektorów gospodarki i środowiska.

Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Kandydaci na studia powinni być osobami wykazującymi troskę o jakość życia na ziemi w kontekście zmian klimatycznych.


Program kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • klimatologia i ocena ryzyka klimatycznego
 • ekologia
 • biologia i ochrona ekosystemów polarnych
 • fenologia i synoptyka meteorologiczna
 • ochrona powietrza i modelowanie emisji
 • zarządzanie zasobami wód
 • metody zwiększania retencji wodnej
 • ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi
 • adaptacje organizmów do zmian klimatu
 • zielona infrastruktura i adaptacje miast do zmian klimatu
 • adaptacje do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej
 • odnawialne źródła energii
 • polityka adaptacji do zmian klimatu
 • finansowanie działalności proklimatycznej
 • zarządzanie ryzykiem klimatycznym
 • zmiany stylu konsumpcji żywności.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Podczas rekrutacji uwzględniane są następujące przedmioty:

 • język obcy
 • przedmiot wybrany spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Przykładowe miejsca pracy dla absolwentów:

 • urzędy miast i gmin
 • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego
 • laboratoria
 • administracja państwowa i samorządowa
 • firmy doradcze
 • instytucje finansowe zajmujące się dostosowaniem do kryzysu klimatycznego.
Opinie o kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Ukończenie tego unikatowego kierunku pozwala na uzyskanie perspektywicznego zawodu.

Dowiedzcie się więcej o studiach:


Kierunki pokrewne do kierunku Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu
W których miastach można studiować Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • Ela

  Brzmi interesująco, ale to bardzo wąska dziedzina.
  4/20/20