Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, łącząca w sobie różne dziedziny nauki i dająca szerokie możliwości zatrudnienia.

Na Zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym najlepiej odnajdą się ci kandydaci, którzy mają interesują się naukami przyrodniczymi, biologią, chemią, fizyką oraz posiadają żyłkę detektywistyczną do poszukiwania czynników ryzyka w otoczeniu człowieka.

Program studiów przewiduje m.in. następujące przedmioty: systemy monitoringu środowiska, środowiskowe uwarunkowania nierówności w zdrowiu, chemiczne determinanty zdrowia, toksykologia środowiska, chemoprofilaktyka czy metody zarządzania środowiskiem.

Wiedza zdobyta na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym pozwala na zatrudnienie w następujących miejscach:

  • Powiatowych i Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.
  • Placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna).
  • Kuratoriach oświaty i wychowania oraz innych placówkach oświatowych.
  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
  • Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska.
  • Jednostkach administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne.
  • Instytutach naukowo-badawczych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
W których miastach można studiować Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165
Komentarze (0)
No comments found