Zarządzanie w sporcie

Zwykle nie zdajemy sobie spray z faktu, że branża sportowa jest ogromnym, rozwiniętym biznesem, który wymaga specjalistów z zakresu organizacji imprez sportowych, kontaktu z mediami, sponsorami, dostawcami usług, czy wreszcie dbających o reklamę, promocję i wizerunek.

Odpowiedzią na powyższe są studia na kierunku Zarządzanie w sporcie, który powstał przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz.

Studia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wykształcenie ekspertów z zakresu zarządzania i biznesu oraz wykorzystywania środków informatycznych w sporcie.

W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę dotycząca m.in. zarządzania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zarządzania potencjałem ludzkim, przygotowywania kontraktów sportowych.

Jakie specjalności na kierunku Zarządzanie w sporcie?

Studenci będą mieli do wyboru specjalności dotyczące:

  • zarządzania organizacją sportową,
  • zarządzanie zespołem sportowym i
  • zarządzanie karierą indywidualną w sporcie.

Jaka praca po kierunku Zarządzanie w sporcie?

Po ukończeniu prezentowanych studiów, w zależności od wybranej specjalności, absolwenci będą mogli być menadżerami sportowymi, doradcami trenerów, pracować w agencjach kreowania wizerunku, przedsiębiorstwach sportowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie w sporcie
W których miastach można studiować Zarządzanie w sporcie

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108
Komentarze (0)
No comments found