Zarządzanie zasobami przyrody

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody kształcą specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Program kształcenia łączy zagadnienia związane z naukami biologicznymi, ekologią, naukami ekonomicznymi, zarządzaniem, a także aspektami społecznymi.

Zarządzanie zasobami przyrody to studia drugiego stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym. Studentami tego kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich, obejmujących takie obszary wiedzy jak: ochrona środowiska, biologia, ekologia, a nawet zarządzanie czy nauki społeczne. Studenci zarządzania zasobami przyrody zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Tacy specjaliści są obecnie potrzebni na rynku pracy, szczególnie w sektorach: administracja państwowa, przemysł, consulting czy ochrona przyrody.

Program studiów składa się z modułów kształcenia, które zostały dobrane w taki sposób, aby absolwenci opanował podstawy prawne regulujące ochronę środowiska w Polsce i UE oraz system ochrony przyrody w Polsce.

Studenci kierunku Zarządzanie zasobami przyrody poznają, jak skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody. Część zajęć stanowią zajęcia laboratoryjne oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć sprzyja rozwinięciu umiejętności miękkich, które przydadzą się w pracy na każdym stanowisku, również tych kierowniczych. W trakcie zajęć studenci uczą się sporządzania ocen i waloryzacji środowiskowych, a także formalnych raportów i sprawozdań. Dzięki temu są kompleksowo przygotowani do pracy w administracji publicznej, placówkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle.

Możliwości pracy po kierunku Zarządzanie zasobami przyrody
Absolwenci tego kierunku studiów znajdą pracę w:
  • instytucjach i przedsiębiorstwach,
  • jednostkach administracji państwowej zajmujących się wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym, ochroną przyrody oraz waloryzacją wartości przyrodniczych i oceny ryzyka działań społeczno-ekonomicznych,
  • placówkach ochrony przyrody,
  • instytutach naukowo-badawczych,
  • fundacjach rządowych i pozarządowych działających na rzecz środowiska.
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie zasobami przyrody
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Zarządzanie zasobami przyrody

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found