Zarządzanie zasobami ziemi

Zarządzanie zasobami Ziemi łączy wiedzę przyrodniczą z wiedzą inżynieryjno-techniczną.

Przybliża zależności między takimi zasobami Ziemi jak woda, powietrze, surowce mineralne, gleba, organizmy żywe.

Studenci poznają zasady racjonalnego zarządzania i gospodarowania tymi zasobami. Uczą się rozwiązywać zadania projektowe.

Poznają strategię gospodarki o obiegu zamkniętym.

jest silne połączenie szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej z wiedzą inżynieryjno-techniczną. Absolwent w pełni rozumie funkcjonowanie i wzajemne zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, organizmami żywymi oraz potrafi nimi racjonalnie zarządzać i gospodarować. Potrafi rozwiązywać zadania o charakterze projektowym, pracując zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku Zarządzanie zasobami ziemi

Kierunek przewidziany jest dla osób, które interesują się przyrodą, geografią, geologią, a także ekonomią i zarządzaniem.

Program kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie zasobami ziemi

Wybrane przedmioty na kierunku zarządzanie zasobami Ziemi:

 • gospodarka obiegu zamkniętego
 • planowanie przestrzenne
 • geografia gospodarcza
 • zarządzanie kryzysowe
 • zasoby przyrody i ich ochrona
 • zagrożenia i katastrofy środowiskowe
 • surowce mineralne
 • organizacja i zarządzanie
 • zagrożenia i techniki ochrony atmosfery i hydrosfery
 • gospodarka odpadami
 • klimatologia i meteorologia
 • gospodarka leśna
 • zarządzanie środowiskiem
 • degradacja
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
 • analiza strategiczna
 • monitoring środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • planowanie systemów technicznych
 • antropopresja.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie zasobami ziemi

Kandydaci są rekrutowani na podstawie wyników z języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród:

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • informatyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka.
Perspektywy pracy po kierunku Zarządzanie zasobami ziemi

Potencjalne miejsca pracy absolwentów zarządzania zasobami Ziemi:

 • przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego i przetwórczego
 • firmy konsultingowe
 • biura projektowe
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • organizacje pozarządowe
 • inspektoraty ochrony środowiska
 • specjalistyczne laboratoria
 • sztaby kryzysowe i planowania strategicznego
 • placówki naukowo-badawcze
 • szkolnictwo.
Opinie o kierunku Zarządzanie zasobami ziemi

Zarządzanie zasobami Ziemi to nowatorski, unikatowy kierunek w skali kraju.

Specjalistyczna wiedza absolwentów zapewnia im konkurencyjną i silną pozycję na rynku pracy.

Dowiedzcie się więcej o kierunku:

Kierunki pokrewne do kierunku Zarządzanie zasobami ziemi
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie zasobami ziemi
W których miastach można studiować Zarządzanie zasobami ziemi

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • Paweł

  Kierunek bardzo na czasie. To coś z obszaru ochrony środowiska?
  12/19/19