Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Studia na kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka pozwalają na doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz zbobycie umiejętności praktycznych do ich nauczania. Zajęcia odbywają się w ośrodku jeździeckim, ośrodku sportów wodnych, Centrum Sportowo Rekreacyjnym.

W programie studiów przewidziano takie przedmioty, jak: Biologia i Ekologia, Fizyka i Biomechanika, Trening ogólnorozwojowy i fitness, Biochemia z elementami biochemii wysiłku, Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej, Pływanie użytkowe, Pływanie sportowe i ratownictwo wodne, Jeździectwo rekreacyjne, Jeździectwo sportowe i woltyżerka, Metodyka wychowania fizycznego, Metodyka atletyki terenowej, Psychologia.

Studia na kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyk stawiają na kształcenie praktyczne. Przewidziano ok. 70% zajęć praktycznych, w tym 3 m-ce praktyk (180 godz. praktyk pedagogicznych) oraz uczestnictwo w obozach. Dostęp do zaplecza sportowego, kół naukowych, sekcji sportowych AZS, wraz z systemem wymiany międzynarodowej, umożliwi rozwój osobisty będąc wspaniałą przygodą. Dostęp do klubów sportowych umożliwi kontakty ze sportem wysokokwalifikowanym.

Perspektywy pracy po kierunku Aktywność fizyczna i agroturystyka

Absolwent będzie przygotowany do pracy w klubach sportowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą kulturą fizyczną, a przede wszystkim w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji i organizacjach non-profit, jako specjalista od organizowania kultury fizycznej i turystyki kwalifikowanej w środowiskach wiejskich i naturalnych.

Szczególny nacisk zostanie położony na żeglarstwo i jeździectwo, będące dynamicznie rozwijającymi się formami sportu, turystyki i rekreacji współczesnego, wysoko rozwiniętego społeczeństwa.

Jakie uczelnie oferują kierunek Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
W których miastach można studiować Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found