Applied petroleum geosciences

Studia na kierunku Applied Petroleum Geosciences (Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) realizowane są w języku angielskim.

Studenci zdobywają wiedzę, jak poszukiwać złóż węglowodorów i rozpoznawać złoża surowców energetycznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Applied petroleum geosciences
Total 1 item.
W których miastach można studiować Applied petroleum geosciences

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found