Applied petroleum geosciences

Studia na kierunku Applied Petroleum Geosciences (Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów) realizowane są w języku angielskim.

Studenci zdobywają wiedzę, jak poszukiwać złóż węglowodorów i rozpoznawać złoża surowców energetycznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 1 item.

Komentarze (0)

No comments found