Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Kierunek studiów Bankowość i zarządzanie ryzykiem umożliwia zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych w skali makro i mikroekonomicznej. Studia przygotowują wysoko wykwalifikowanych pracowników do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych i pośrednictwa finansowego, oraz analityków posiadających umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji finansowych i sposobów jego ograniczania w pionie finansowym w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit oraz administracji państwowej i instytucjach regulacyjnych.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie wysokiej jakości specjalistą z dziedziny bankowości i ubezpieczeń, ekonomistą dobrze zorientowanym w zasadach funkcjonowania banków i innych pośredników finansowych.

Kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem przygotowuje słuchaczy do podejścia do międzynarodowego egzaminu: Europejski Certyfikat Bankowca, wymaganego na stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich, który jest też poświadczeniem wiedzy o funkcjonowaniu europejskiego sektora bankowego.

Proponowane specjalnościjalności:

  • bankowość zaawansowana
  • zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym

W programie studiów przewidziano m.in.: prawo gospodarcze i bankowe, rachunkowość instytucji finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, ryzyko w bankowości komercyjnej i specjalistycznej, modelowanie predykcyjne w finansach i ubezpieczeniach, audyt finansowy, prognozowanie upadłości na potrzeby decyzji kredytowych, ład korporacyjny i etyka w instytucjach finansowych, cyberbezpieczeństwo.

Perspektywy pracy po kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Absolwenci tego kierunku studiów mogą znaleźć zatrudnienie w bankach, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, spółkach konsultingowych, domach maklerskich czy korporacjach międzynarodowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem

W których miastach można studiować Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found