Dialog i doradztwo społeczne

Studia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne łączą elementy różnych nauk humanistycznych. Głównym ich celem jest wykształcenie specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na kwestie związane z komunikacją interpersonalną oraz na umiejętności zarządzania i aktywizowania kapitału ludzkiego.

Osoby kończące dialog i doradztwo społeczne będą musiały wykazać się nietuzinkowymi zdolnościami w kontaktach z ludźmi i talentem szkoleniowym. Ich celem będzie bowiem rozwiązywanie skomplikowanych problemów społecznych, pobudzanie do działania jednostek i grup zagrożonych wypaleniem zawodowym lub też bezrobociem, czy wreszcie prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, karnych, itp.

Podczas studiów do najważniejszych przedmiotów wykładanych w trakcie studiów należą bez wątpienia: emisja głosu, sztuka argumentacji, psychologia społeczna, prawo rodzinne i opiekuńcze, etyka w zawodzie trenera, coacha, doradcy, mediatora, socjologia komunikacji społecznej, itp. Studia rozwijają umiejętności przydatne w pracy z ludźmi, bo też do tego szczególnie przygotowują absolwentów.

Perspektywy pracy po kierunku Dialog i doradztwo społeczne

Absolwenci będą w stanie podjąć pracę w instytucjach i organizacjach o charakterze społecznym, np. w poradniach, w urzędach, w szkołach, w organizacjach, w stowarzyszeniach, czy w fundacjach. Sprawdzą się, jako asystenci rodzinni, doradcy rodzinni czy tez mediatorzy.

Uzyskają uprawnienia do uczenia w szkołach przedmiotu "wiedza do życia w rodzinie". Znajdą również zatrudnienie w roli trenerów, mediatorów oraz doradców public relations.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy