Fotografia

Studia na kierunku fotografia skierowane są do osób, które zamierzają pracować z obrazem fotograficznym lub już z nim pracują.

Studenci rozwijają swoje umiejętności twórcze, które pozwolą zaistnieć jako artyści fotograficy.

W toku studiów dominują przedmioty warsztatowe (przykładowo fotografia studyjna, cyfrowa edycja obrazu, klasyczne i hybrydowe procesy fotografii, praca z kamerą wielkoformatową, portfolio multimedialne).

Absolwenci kierunku fotografia przygotowani są do samodzielnej działalności artystycznej i użytkowej. Posiadają umiejętność oceny własnych działań, zdolność werbalnego określania problemów artystycznych, samodzielnego funkcjonowania w zmiennych warunkach świata sztuki, jak i w jej komercyjnych obszarach.

Oferowane specjalności:

 • fotografia intermedialna
 • fotografia edytorska.


Dla kogo studia na kierunku Fotografia

Fotografia to studia dla osób kreatywnych, poszukujących artystycznych środków wyrazu, komunikujących się poprzez sztukę, pasjonatów fotografowania.

Kandydaci są ludźmi o szczególnej wrażliwości, potrafiącymi niebanalnie postrzegać otaczający świat.

Program kształcenia studentów na kierunku Fotografia

Program studiów obejmuje m.in:

 • projektowanie
 • zagadnienia współczesnej fotografii
 • media w sztuce XX i XXI w.
 • kultura i komunikacja
 • konteksty fotografii
 • kreacja w fotografii
 • fotografia dokumentalna i reportażowa
 • fotografia a film
 • konteksty sztuk wizualnych
 • praktyka oświetlenia
 • postprodukcja obrazu
 • fotografia użytkowa i reklamowa
 • projekt i publikacja
 • techniki alternatywne w fotografii
 • działania audiowizualne.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Fotografia

Rekrutacja na studia przede wszystkim obejmuje weryfikację predyspozycji, uzdolnień oraz dokonań kandydatów.

Uczelnie przewidują takie formy kwalifikacji na studia:

 • przygotowanie własnego portfolio
 • wykonanie zadanych prac fotograficznych
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • sprawdzian kwalifikacyjny
 • prezentacja własnego dorobku.

Rekrutacja jest najczęściej wieloetapowa - sprawdzajcie wcześniej szczegółowe wymogi przewidziane w konkretnych uczelniach.

Perspektywy pracy po kierunku Fotografia

Absolwenci studiów to artyści przygotowani to samodzielnej pracy twórczej.

Mogą jednocześnie być zatrudnieni w:

 • agencjach reklamowych
 • studiach graficznych
 • prasie i wydawnictwach
 • atelier fotograficznym
 • archiwach
 • kolekcjach fotografii
 • instytucjach kultury
 • galeriach
 • oświacie.
Opinie o kierunku Fotografia

Dlaczego warto studiować fotografię?


Kierunki pokrewne do kierunku Fotografia
Jakie uczelnie oferują kierunek Fotografia
Total 6 items.
W których miastach można studiować Fotografia

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604
Komentarze (1)
 • Ewa

  Często niestety jest tak, że szkoła ogranicza, narzuca sposoby myślenia, postrzegania.
  4/16/20