International economics

Studia na kierunku international economics to studia w języku angielskim, stworzone dla osób, które pragną podjąć zaawansowane studia ekonomiczne w zakresie ekonomii międzynarodowej. Program adresowany jest zarówno do studentów z Polski jak i dla obcokrajowców.

W ramach programu oferuje się studentom solidne przygotowanie z zakresu teorii ekonomii oraz ekonometrii. Zajęcia związane są głównie z ekonomią międzynarodową. Studenci uczą się teorii ekonomii oraz metod prowadzenia badań empirycznych, a także zaznajamiają się z metodami matematycznymi w ekonomii. Mają możliwość pogłębiania specjalistycznych umiejętności i zastosowania ich w kontekście lokalnym. Podjęcie studiów w języku angielskim zapewnia zapoznanie się ze specjalistyczną terminologią używaną w biznesie międzynarodowym.

Program international economics zapewnia studentom zdobycie umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu, umiejętność identyfikacji oraz sformułowania problemu badawczego, zdolność do sporządzenia planu badania, umiejętność zebrania oraz obróbki danych statystycznych, zdolność identyfikacji właściwej metody badawczej, a także umiejętność interpretacji oraz sprawnej prezentacji uzyskanych wyników badań.

Absolwent kierunku international economics może znaleźć zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych zajmujących się problematyką ekonomii międzynarodowej, w krajowym sektorze publicznym lub biznesie międzynarodowym, instytucjach badawczych i organizacjach międzynarodowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek International economics
W których miastach można studiować International economics

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 605
Komentarze (0)
No comments found