Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki ma na celu wykształcenie przyszłych konserwatorów, czyli osób, które będą odpowiadały za zabezpieczanie dzieł sztuki przed działaniem czasu i innych czynników. Kandydaci na studia powinni wykazywać się pasją do sztuki, a także umysłem ścisłym.

Studenci kierunku szlifują warsztat historyka sztuki, uczą się opisywać i interpretować dzieła. Potrafią podejmować właściwe działania konserwatorskie oraz decydować o relacji użytkownika z zabytkiem tak, aby stworzyć środowisko optymalne dla procesu konserwatorskiego. Poznają czynniki niszczące materię oraz mechanizmy korozji, a także analizują substancje organiczne i nieorganiczne.

W czasie studiów wykonują szkice, rysunki i malowidła w różnych technikach, z pomocą rozmaitych narzędzi i materiałów. Zdobywają umiejętność kopiowania dzieła sztuki i wykonywania rekonstrukcji. Uczą się sporządzania dokumentacji opisowej, fotograficznej i graficznej oraz analizy obiektu zabytkowego. Zdobywają umiejętność określania warunków prawidłowego przechowywania, magazynowania, eksponowania i transportowania dzieł sztuki.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • konserwacja i restauracja papieru i skóry
  • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
  • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
  • konserwacja i restauracja książki
  • grafiki i skóry zabytkowej
  • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych
  • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej

Perspektywy pracy po konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Absolwent studiów może pracować jako konserwator dzieł sztuki w pracowniach konserwatorskich i muzeach. Może również zatrudnić się w urzędach administracji państwowej zajmujących się ochroną dóbr kultury. Po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych absolwent może starać się o posadę rzeczoznawcy.

Jakie uczelnie oferują kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Total 4 items.

W których miastach można studiować Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found