Logistyka w biznesie

Studia logistyka w biznesie oparte są na amerykańskich wzorcach.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające współczesnym wymaganiom logistycznego rynku pracy.

W trakcie nauki realizują projekty, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Nacisk kładziony jest także na doskonalenie kompetencji miękkich takich jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, zarządzanie projektami.

Celem kształcenia jest przygotowanie operacyjnej kadry menedżerskiej dla sektora przemysłowego i usługowego.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • informatyka w logistyce
 • zarządzanie łańcuchem dostaw.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Logistyka w biznesie

Studia przewidziane są dla absolwentów równorzędnych studiów licencjackich lub magisterskich posiadających dyplom ukończenia kierunku z obszaru nauk społecznych oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych,

Program kształcenia studentów na kierunku Logistyka w biznesie

Program kształcenia obejmuje m.in. takie kierunki studiów:

 • zarządzanie procesami logistycznymi
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • systemy wspomagania i optymalizacji decyzji w logistyce
 • metody analizy i prognozowanie rynku
 • modelowanie i symulacje w logistyce
 • bazy danych i ochrona danych
 • narzędzia tworzenia i analizy raportów
 • komputerowe systemy optymalizacji procesów
 • grafika użytkowa w logistyce
 • zarządzanie strategiczne i projektowe w logistyce
 • rachunek kosztów w logistyce
 • nowoczesne trendy w logistyce
 • społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Logistyka w biznesie

Warunkiem przyjęć jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku Logistyka w biznesie

Absolwenci logistyki w biznesie posiadają kompetencje do pracy przykładowo w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • centrach logistycznych
 • firmach spedycyjno-transportowych.

Są przygotowani do objęcia takich stanowisk jak: menedżer ds. logistyki, menedżer ds. zakupów, menedżer ds. dystrybucji, menedżer ds. spedycji, menedżer ds. procesów magazynowych, menedżer ds. rozwoju dostawców, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. planowania i zarządzania przepływami materiałowymi, specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw, specjalista ds. IT w logistyce, specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem w logistyce.


Opinie o kierunku Logistyka w biznesie

Kierunki pokrewne do kierunku Logistyka w biznesie
Jakie uczelnie oferują kierunek Logistyka w biznesie
Total 2 items.
W których miastach można studiować Logistyka w biznesie

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found