Oceanotechnika

Oceanotechnika to interdyscyplinarna dziedzina techniki i nauk ścisłych zajmująca się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów.

Studenci uczą się przede wszystkim budować statki: od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Dowiadują się jak powstaje kadłub statku, siłownia okrętowa oraz urządzenia pokładowe. Program studiów obejmuje również zagadnienia z obszaru: wydobywania zasobów mineralnych zalegających na dnie morza - ropy naftowej i gazu ziemnego, projektowania i budowy platform wiertniczych i wydobywczych, ochrony środowiska morskiego przed skutkami działalności człowieka, działalności związanej z eksploatacją żywych zasobów oceanu, zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • budowa okrętów i jachtów
  • maszyny
  • siłownie i urządzenia okrętów i obiektów oceanotechnicznych
  • transport wodny
  • zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku oceanotechnika

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu oceanotechniki są bardzo duże, gdyż w Polsce i na rynku brakuje inżynierów i magistrów inżynierów okrętowców: zarówno specjalności kadłubowych, jak i maszynowych. Absolwenci mogą podjąć pracę w szeroko rozumianej gospodarce morskiej: w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, w biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, w przedsiębiorstwach armatorskich, w instytucjach nadzoru technicznego i administracji morskiej, w wyższych uczelniach technicznych, w instytucjach naukowych, w placówkach badawczo-rozwojowych przemysłu okrętowego, w instytucjach zajmujących się eksploatacją mórz i oceanów, wdrażaniem nowych form organizacji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Oceanotechnika
Total 3 items.
W których miastach można studiować Oceanotechnika

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found