Organizacja żywienia zbiorowego

Studia z zakresu organizacji żywienia zbiorowego mają za zadanie przekazanie studentom wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego w placówkach pobytu zbiorowych, technologii przygotowywania potraw, zarządzania jakością i dbania o bezpieczeństwo żywności.

W programie studiów realizowane są takie przedmioty, jak:

  • podstawy żywienia człowieka
  • podstawy higieny żywności
  • chemia żywności
  • anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
  • podstawy technologii gastronomicznej
  • dietetyka
  • ustawodawstwo żywnościowe

Absolwent organizacji żywienia zbiorowego jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach żywienia zbiorowego, zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka.

Jakie uczelnie oferują kierunek Organizacja żywienia zbiorowego
No results found.
W których miastach można studiować Organizacja żywienia zbiorowego
No results found.
Komentarze (0)
No comments found