Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie mają charakter interdyscyplinarny.

Ich ukończenie gwarantuje uzyskanie uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.

Studiowanie kierunku pozwala na poznanie różnic wymiarów humanistyki: językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, dydaktyki etyki i języka polskiego, psychologii, pedagogiki. Istotne w procesie kształcenie jest rozwijanie indywidualnych aspiracji. Program studiów pozostawia sporą przestrzeń na realizowanie własnych pomysłów badawczych.

Proponowana specjalność:

 • nauczycielska.

Dla kogo studia na kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Studia są doskonałym wyborem dla osób łączących zainteresowania literackie i językowe z filozoficznymi.

Program kształcenia studentów na kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Gry logiczne,
 • Drama - metody kreatywne w szkole podstawowej,
 • Literatura powszechna,
 • Kultura języka polskiego,
 • Różnica i różnorodność społeczna,
 • Uczestnictwo w kulturze,
 • Etyka decyzji i działań,
 • Polska literatura najnowsza,
 • Filozofia języka - język filozofii
 • Religie i herezje w kulturze.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Rekrutacja na polonistyczne-filozowiczne studia nauczycielskie odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • dwóch przedmiotów wybranych spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.
Perspektywy pracy po kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • szkoły
 • instytucje kultury
 • instytucje oświatowe
 • media
 • wydawnictwa.
Kierunki pokrewne do kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Jakie uczelnie oferują kierunek Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found