Projektowanie mebli

Studia na kierunku Projektowanie mebli oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Studenci poznają poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od: koncypowania, makietowania, modelowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w systemach informatycznych.

Studia zapewniają wszechstronne wykształcenie w dziedzinie projektowania mebli i wyposażenia wnętrz, wsparte wiedzą o nowoczesnych technikach i technologiach oraz pozwalają na podjęcie twórczej współpracy z przemysłem w charakterze projektanta lub konstruktora.

Na kierunku Projektowanie mebli do wyboru są następujące specjalności:

  • mechaniczna technologia drewna
  • meblarstwo
  • chemiczna technologia drewna
  • ochrona i modyfikacja drewna

Absolwent kierunku projektowanie mebli będzie posiadał wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa, związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli i wyposażenia wnętrz. W trakcie studiów omawiane będą zagadnienia związane z: historią konstrukcji mebli, ich klasyfikacją i charakterystyką, formą, kolorystyką, funkcjonalnością, bezpieczeństwem użytkowania mebli, metodami i błędami projektowania mebli, charakterystyką materiałów, połączeń i konstrukcji mebli, zasadami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej, a także problematykę obliczania sztywności oraz wytrzymałości.

Studia na kierunku Technologia drewna przygotowują specjalistów: technologów meblarstwa, celulozy papieru, konstruktorów i projektantów mebli i wyrobów z drewna, specjalistów chemicznego i mechanicznego przerobu surowca drzewnego, ekonomiki drzewnictwa, logistyków, menedżerów i eksporterów z zakresu ochrony drewna. Są adresowane do wszystkich, którzy chcieliby studiować na kierunku, łączącym rozumienie przyrody z dorobkiem nauk technicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Projektowanie mebli
W których miastach można studiować Projektowanie mebli

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found