Public policy and administration

Public Policy and Administration, czyli polityka publiczna i administracja, to studia anglojęzyczne przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

PPA przekazuje wiedzę na temat uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych sfery publicznej. W trakcie studiów studenci analizują politykę wielu krajów oraz poznają narzędzia analizy oraz monitoringu polityki. Zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania sferą publiczną oraz międzysektorowej współpracy administracji publicznej.

Program nauczania kładzie nacisk na poszerzanie przez studentów horyzontów poprzez zaznajamianie się z anglojęzyczną literaturą oraz najnowszymi trendami w obszarach sektora publicznego. Poznają oni powiązania w ramach administracji, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru działania partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zdobywają umiejętności działania na styku administracji lokalnej, krajowej i międzynarodowej, w tym administracji Unii Europejskiej.

Kierunek dąży do tego, aby studenci zrozumieli misję pracy w służbie publicznej. Przygotowywani są do pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w prywatnych, publicznych, i społecznych organizacjach współdziałających z administracją publiczną. Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Studia Public Policy and administration skierowane są do osób planujących karierę w administracji publicznej, administracji Unii Europejskiej, instytucjach i organizacjach współpracujących z sektorem publicznym, strukturach Rady Europy, OECD, NATO, ONZ.

Jakie uczelnie oferują kierunek Public policy and administration
No results found.
W których miastach można studiować Public policy and administration
No results found.
Komentarze (0)
No comments found