Reżyseria dźwięku

Kierunek reżyseria dźwięku jest zazwyczaj związany z reżyserią muzyczną bądź reżyserią dźwięku w filmie. Idealnym kandydatem na studia jest osoba posiadająca wrażliwość muzyczną.

Aby dostać się na ten kierunek, na niektórych uczelniach należy zdać egzaminy wstępne. Są one różnorodne i mogą obejmować egzamin pisemny z kształcenia słuchu, egzamin z matematyki, egzamin z fizyki, rozmowę kwalifikacyjną, język obcy, egzamin praktyczny z instrumentu muzycznego.

Na program nauczania składają się audycje muzyczne, które rozwijają wrażliwość muzyczną. Studenci przechodzą treningi słuchowe, na których uczą się oceniać jakość dźwięku. Przykładowymi zagadnieniami z zakresu akustyki są generacja, rejestracja, odtwarzanie, percepcja dźwięku oraz cyfrowa obróbka sygnału dźwiękowego.

Ponadto studenci reżyserii dźwięku poznają zasady: realizacji dźwięku przy nagraniach małych form muzycznych i słownych, adaptacji akustycznej pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, kształtowania obrazu dźwiękowego w studiach nagrań, salach koncertowych, pomieszczeń wielofunkcyjnych oraz przestrzeni otwartej. Studenci odbywają praktyki w krajowych ośrodkach, gdzie realizowane są różne formy pracy z dźwiękiem (studia nagrań, teatry, sale koncertowe).

Absolwent kierunku reżyseria dźwięku jest przygotowany do realizacji opracowania dźwiękowego i muzycznego różnych form filmowych, telewizyjnych i teatralnych oraz nagrań muzyki rozrywkowej. Może znaleźć zatrudnienie w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów oraz w szkolnictwie. Przykładowe stanowiska pracy: realizator dźwięku, asystent reżysera dźwięku, montażysta dźwięku, ilustrator dźwięku.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 5 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Komentarze (0)

No comments found