Rynki finansowe

Nowy i niezwykle atrakcyjny kierunek studiów Rynki finansowe - oferuje studentów dwie specjalności,

  • Doradztwo inwestycyjne (z programem studiów dostosowanym do wymogów Komisji Nadzoru Finansowego oraz Chartered Financial Analyst Institute)
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym (z programem studiów, bazującym na wymogach Professional Risk Managers' International Association).

Specjalność „Doradztwo inwestycyjne" ma przygotować studentów do pracy w charakterze analityków rynków finansowych i doradców inwestycyjnych. Doradca inwestycyjny i analityk rynków finansowych (papierów wartościowych) to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów w nowoczesnej gospodarce. Do ich wykonywania niezbędne są specyficzne umiejętności oraz szeroka wiedza, których zdobycie umożliwi proponowany program specjalności.

Studenci specjalności Doradztwo inwestycyjne mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, działając w Kole Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX.
Specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych. Absolwenci specjalności będą potrafili zarządzać portfelem inwestycyjnym, oceniać różne rodzaje ryzyka finansowego i zarządzać nim w praktyce. Posiadają również umiejętność sporządzania analiz mikro- i makroekonomicznych oraz wyceny spółek. Ukończenie specjalności Doradztwo inwestycyjne umożliwi zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień doradcy inwestycyjnego.

Zarządzanie ryzykiem finansowym jest dziedziną interdyscyplinarną, obejmującą teorię finansową, metody pomiaru ryzyka, narzędzia ilościowe i praktykę programowania. Studenci tej specjalności będą mieli okazję dowiedzieć się jak stosować narzędzia matematyczne do rozwiązywania skomplikowanych problemów finansowych związanych z pomiarem, zarządzaniem i wyceną ryzyka. Poznają szereg narzędzi obliczeniowych i programistycznych niezbędnych do implementowania modeli finansowych w praktyce. Zdobędą podstawowe umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w analizie i ocenie decyzji inwestycyjnych na podstawie rzeczywistych danych i nauczą się wyciągać na tej podstawie prawidłowe wnioski. Program nauczania obejmuje kursy z procesów stochastycznych, optymalizacji technik numerycznych, symulacji Monte Carlo i analizy danych. Druga część programu obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu modelowania ryzyka rynkowego i kredytowego, a także analizy inwestycji na rynkach alternatywnych, w tym surowcowych oraz energii.

Perspektywy zawodowe po kierunku Rynki finansowe

Studenci obu specjalności kierunku Rynki finansowe będą mieli możliwość zdobycia interesującej pracy, nie tylko w instytucjach finansowych, ale także w przedsiębiorstwach przemysłowych czy handlowych. Studenci kończący specjalność „Doradztwo inwestycyjne" posiadać będą kwalifikacje przydatne nie tylko w instytucjach rynku finansowego (funduszach inwestycyjnych, planach emerytalnych, firmach zarządzania aktywami), ale także w innych przedsiębiorstwach, z których wiele dysponuje nadwyżkami finansowymi wymagającymi profesjonalnego zarządzania. Posiadanie tytułu doradcy inwestycyjnego bez wątpienia zwiększy szanse na uzyskanie ciekawej dobrze płatnej pracy, zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Uzyskanie tytułu CFA dodatkowo zwiększa możliwości uzyskania pracy także w firmach międzynarodowych, gdyż tytuł ten jest powszechnie akceptowany w świecie profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem jest w coraz większym stopniu niezbędnym warunkiem przetrwania oraz osiągnięcia rynkowego sukcesu. Problemy ryzyka, a w szczególności ryzyka finansowego dotykają wszystkich podmiotów gospodarczych, co stwarza szerokie pole dla specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem. Wiedza uzyskana w trakcie studiów wraz z tytułem PRM (Prefessional Risk Manager), stwarza możliwości zatrudnienia w różnych firmach i instytucjach, nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rynki finansowe

W których miastach można studiować Rynki finansowe

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found