Samorząd terytorialny i polityka regionalna (makrokierunek)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna to makrokierunek, łączący administrację i politologię.

Studenci zdobywają wiedzę z różnych dziedzin prawa, administracji, nauk politycznych, ekonomii i zarządzania. Poznają w ten sposób mechanizmy działania aparatu państwowego, integracji z Unią Europejską. Dowiadują się jakie są skuteczne działania w procesach programowania i realizowania polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Program nauczania zawiera zagadnienia dotyczące mechanizmów funkcjonowania struktur państwa, pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz realizacji innych planów rozwojowych. Studenci są przygotowani do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • samorząd terytorialny,
  • polityka regionalna i lokalna Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent makrokierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych, społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Samorząd terytorialny i polityka regionalna (makrokierunek)
Total 1 item.
W których miastach można studiować Samorząd terytorialny i polityka regionalna (makrokierunek)

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found