Studia matematyczno-przyrodnicze

Studia matematyczno - przyrodnicze to połączenie dwunastu kierunków do wyboru: astronomii, biofizyki, biologii, biotechnologii, chemii, fizyki, geologii, geografii, informatyki, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska i matematyki.

Celem kierunku jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do analizy zjawisk zachodzących w przyrodzie, rozumowania matematycznego oraz do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Już od rozpoczęcia studiów studenci wybierają opiekuna naukowego, który pomaga mu w doborze kursów spośród oferty wydziałów matematycznych i przyrodniczych.

Studia matematyczno - przyrodnicze rozwijają samodzielność, kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru, rozbudzają zainteresowania. Program studiów studenta powinien zawierać przedmioty prowadzone przynajmniej na dwóch kierunkach odrębnych wydziałów. Zaletami studiowania nauk matematyczno-przyrodniczych są możliwość jednoczesnego studiowania na wielu kierunkach i uzyskania kilku dyplomów oraz nawiązania kontaktu z pracownikami naukowymi oraz włączenia się w badania naukowe.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • fizyka
 • chemia
 • fizyka ciała stałego
 • fizyka molekularna
 • fizyka jądrowa
 • astrofizyka i kosmologia
 • cząstki elementarne
 • nanoukłady i nanotechnologia
 • chemia organiczna i nieorganiczna
 • hromatografia
 • chemia polimerów
 • chemia kwantową
 • chemia leków
 • metody fizyczne w diagnostyce i terapii medycznej
 • badaniach procesów życiowych
 • fizyka medyczna
 • biofizyka
 • biologia
 • biotechnologia
 • biotechnologia środowiskowa
 • biologia molekularna i genetyka roślin
 • ekotoksykologia i fizjologia roślin i zwierząt
 • biocenologia terenów przekształconych przez człowieka
 • hydrometeorologia
 • kartografia
 • globalne zmiany środowiska kuli ziemskiej
 • turystyka
 • mineralogia i petrografia
 • budowa Ziemi oraz ciał pozaziemskich
 • klimat i jego zmiany
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • matematyczne metody informatyki

Absolwenci studiów matematyczno - przyrodniczych zatrudniani są jako: specjaliści w ośrodkach badawczych, nauczyciele w placówkach oświatowych, specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych, osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień np. w zakresie astronomii w planetariach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia matematyczno-przyrodnicze

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Studia matematyczno-przyrodnicze

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found