Sztuka użytkowa

Na kierunku Sztuka użytkowa studenci poznają szczegółowe zagadnienia z zakresu;

  • ilustracja i książka artystyczna,
  • tkanina,
  • moda,
  • biżuteria,
  • kostium sceniczny i filmowy

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found