Pedagogika w Zielonej Górze


Dla kogo studia pedagogiczne?


Przede wszystkich dla osób, które chcą pracować z ludźmi, a więc otwartych, komunikatywnych, odznaczających się wrażliwością społeczną, empatią, tolerancją. Odpornych na stres, cierpliwych – efekty ich pracy nie od razu będą widoczne.

Specjalności artystyczne przewidziane są dla kandydatów kreatywnych, twórczych, interesujących się sztuką: tańcem, fotografią, teatrem.


Gdzie w Zielonej Górze można studiować pedagogikę?


Kierunek ten znajduje się w ofercie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Studia licencjackie trwają 3 lata, po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na konkretne specjalności. Kandydaci na studia stacjonarne mogą wybrać jedną z nich:

 • animacja kultury, profile:
  • fotografia
  • taniec
 • logopedia, ścieżki:
  • język migowy
  • terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • projekt w kulturze i edukacji
 • resocjalizacja, ścieżki:
  • przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
  • resocjalizacja z prewencją kryminalną.

Kandydaci przyjmowani są w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz dowolnego wybranego przedmiotu.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2000 zł.

Na magisterskich studiach II stopnia do wyboru są następujące specjalności:

 • animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • pomoc społeczna i socjoterapia
 • resocjalizacja z terapią specjalistyczną.


Perspektywy pracy po pedagogice


Ukończenie konkretnej specjalności przygotowuje specjalistów w określonej dziedzinie. Kończąc pedagogikę możesz pracować jako animator kultury czy czasu wolnego w instytucjach kulturalno-oświatowych, opiekun amatorskich zespołów artystycznych, pedagog w szkołach i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, policyjnych izbach dziecka, specjalistycznych poradniach, instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej.

Specjalność logopedia pozwala na podjęcie pracy w placówkach medycznych oraz szkołach czy przedszkolach.

Absolwenci resocjalizacji są przygotowani z kolei do rozwiązywania problemów społecznych w pracy służb, straży i formacji powołanych do utrzymywania porządku publicznego.

Zainteresowanie studiami pedagogicznymi nie maleje. Ze względu na wiele subdyscyplin związanych z tym kierunkiem, możliwości podjęcia pracy jest sporo, dla absolwentów otwierają się nowe dziedziny i obszary zawodowe.

Michał Malitowski, mistrz świata w tańcach latynoamerykańskich jest absolwentem animacji kultury.

Podkreśla, że to specyficzne studia, dla pasjonatów, osób, które chcą realizować swoje marzenia. Dają wolność artystyczną.

Posłuchajcie, może wybierzecie tą specjalność na pedagogice: