Antropologia literatury, teatru i filmu

Antropologia literatury, teatru i filmu to interdyscyplinarny i nowoczesny kierunek, kształcący przyszłych twórców i uczestników kultury. Podczas studiów dowiesz się, że dzieło – literackie, filmowe czy teatralne – nie funkcjonuje bez kontekstu kulturowego. W toku edukacji nauczysz się te tropy odnajdywać i poprawnie interpretować. Pomoże Ci w tym podejście interdyscyplinarne, realizowane zarówno na poziomie wykorzystywanych metodologii jak i różnorodnych kontekstów, które będziesz badać.Spotkania z artystami, twórcami i autorytetami naukowymi umożliwią Ci także realny kontakt ze światem kultury i poznanie go „od podszewki”.
Ukształtowana podczas studiów wrażliwość, nabyty warsztat analityczny i kompetencje komunikacyjne pozwolą Ci na realizowanie się we wszystkich instytucjach kultury i pełnienie w nich wszelkich profesjonalnych funkcji. Dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom zatrudnienie znajdziesz w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach oraz placówkach oświatowych i samorządowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy