Bezpieczeństwo informacyjne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne adresowane są do tych kandydatów, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyberops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

Jaką wiedzę zdobędziesz na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne?

Absolwent tego kierunku będzie umiał dokonać interpretacji zjawisk zachodzących w systemach bezpieczeństwa informacyjnego oraz dokonać analizy krytycznej przyczyn i skutków procesów oraz zjawisk społecznych związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

Będzie posługiwał się aktami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie systemów bezpieczeństwa informacyjnego, posługując się metodami i narzędziami informacyjno- komunikacyjnymi. Będzie kreatywny, a w swojej pracy będzie kierować się wrażliwością etyczną, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Nabędzie zdolności do:

  • sprawnej realizacji zadań w obszarze systemów bezpieczeństwa informacyjnego,
  • efektywnej komunikacji,
  • organizacji pracy własnej i zespołowej
  • planowania rozwoju osobistego i współpracowników.

Praca po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo informacyjne

Absolwent będzie przygotowany do objęcia stanowisk pracy w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego oraz wszelkich pokrewnych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem informacji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo informacyjne
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo informacyjne

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found