Biomedycyna

Studia na kierunku Biomedycyna stawiają za cel dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych.

Program studiów kierunku Biomedycyna przewiduje zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących m. in. Belgii, Kanady, Finlandii i USA.

W trakcie studiów medycznych na kierunku Biomedycyna słuchacze zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii. Dzięki temu rozumieją metody stosowane w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.

Umiejętności praktyczne oraz możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej czynią absolwenta biomedycyny cenionym pracownikiem dla wielu pracodawców, związanych z medycyną i opieką zdrowotną.

Jaka praca na kierunku Biomedycyna?

Absolwent Biomedycyny jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found