Biomedycyna

Studia na kierunku biomedycyna stawiają za cel dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych.

Biomedycyna łączy w sobie wiele kierunków badawczych: medycynę, biologię molekularną, mikrobiologię, farmakologię, farmację i bioinformatykę.

Studia wyposażają w interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do uczestniczenia w badaniach naukowych lub klinicznych, które koncentrują się na molekularnych podstawach powstawania i leczenia chorób.

Kierunek biomedycyna jest realizowany w systemie dwustopniowym. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Studia realizowane są na jednej tylko uczelni w Polsce.

Dla kogo studia na kierunku Biomedycyna

To studia dla osób zainteresowanych naukami biologicznymi i medycznymi, o zacięciu do pracy laboratoryjnej, otwartych na eksperymenty naukowe.

Kandydaci powinni zatem cechować się ciekawością, dociekliwością, dokładnością, precyzją.

Studia stanowią alternatywę dla tych, którzy chcą kształcić się w obszarze nauk medycznych, natomiast niekoniecznie swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z pacjentem.

Program kształcenia studentów na kierunku Biomedycyna

Przykładowe przedmioty w programie nauczania na biomedycynie:

 • anatomia czynnościowa
 • biofizyka
 • fizjologia człowieka
 • farmakologia
 • biologia molekularna
 • toksykologia
 • biostatystyka
 • bioinformatyka
 • neurofarmakologia
 • medycyna regeneracyjna i terapie komórkowe
 • mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe
 • organizmy modelowe w badaniach biomedycznych.

W programie studiów jest wiele zajęć praktycznych, laboratoryjnych. Studenci mogą uczestniczyć w spotkaniach koła naukowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Biomedycyna

Rekrutacja na biomedycynę odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka polskiego, zdawanego na poziomie rozszerzonym
 • dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka (zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym|).
Perspektywy pracy po kierunku Biomedycyna

Osoby, które ukończyły studia na biomedycynie przygotowane są do pracy:

 • laboratoriach
 • w szkolnictwie wyższym
 • instytutach badawczych
 • przemyśle farmaceutycznym
 • firmach biotechnologicznych
 • w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia
 • w roli medycznego rzecznika patentowego.

Absolwenci mają możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej.

Opinie o kierunku Biomedycyna

Biomedycyna to nauka powiązana z analityką, genetyką, podlegająca nieustającemu rozwojowi.

Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia w dziedzinie, która stanowi ogromny potencjał dla pracy naukowej, badawczej, szukania nowatorskich rozwiązań w leczeniu niektórych chorób.

Studenci biomedycyny przekonują, dlaczego warto wybrać ten kierunek:


Kierunki pokrewne do kierunku Biomedycyna
Jakie uczelnie oferują kierunek Biomedycyna
W których miastach można studiować Biomedycyna

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • Patrycja

  Studia na biomedycynie wydają się trudne, ale praca po nich ciekawa i rozwojowa.
  10/7/19