Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Studia na kierunku Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności realizowane są w języku angielskim.

Mają one na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności organicznej. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką z różnych wydziałów SGGW oraz wykładowców z innych uczelni, także zagranicznych.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz warsztatów. Absolwenci będą przygotowani do pracy w poszczególnych elementach łańcucha produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemach kontroli i certyfikacji jak również w firmach związanych z edukacją, upowszechnianiem wiedzy i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności (Organic Agriculture and Food Production) w SGGW zapewniają możliwość uzyskania wykształcenia w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna, jakość żywności i ochrona roślin. W zakresie studiów istnieje również możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.

Produkcja ekologiczna rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź rolnictwa. Co roku zwiększa się powierzchnia upraw ekologicznych, przybywa ekologicznych producentów żywności, a tym samym wzrasta wartość rynku eko-produktów.

Produkcję ekologiczną prowadzi się na wszystkich kontynentach, jednak największe obszary upraw ekologicznych znajdują w Oceanii, Europie, Ameryce Łacińskiej i w Azji. W Europie potentatami upraw ekologicznych są Hiszpania, Włochy i Francja. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest również ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej.

Studia pierwszego stopnia Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności są przeznaczone dla przyszłych pracowników łańcucha produkcji ekologicznej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w gospodarstwach ekologicznych, w przetwórstwie ekologicznej żywności, w handlu oraz w innych firmach pracujących w obsłudze produkcji ekologicznej.

W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego z biologii albo chemii, albo matematyki oraz potwierdzona znajomość języka angielskiego (certyfikat znajomości języka na poziomie min. B2 lub wynik matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym min. 60%, albo dokument potwierdzający ukończenie programu szkoły średniej prowadzonego w całości w języku angielskim).


Jakie uczelnie oferują kierunek Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
W których miastach można studiować Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found