Ekonomiczna analiza prawa

Studia na kierunku ekonomiczna analiza prawa są unikalną propozycją edukacyjną oferowaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Absolwent tego kierunku powinien posiadać wiedzę z zakresu ekonomii i prawa oraz być wyposażony w umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych.

Specjalności oferowane na kierunku ekonomiczna analiza prawa:

  • ekonomiczna analiza stosunków pracy
  • regulacje rynku produktów

Perspektywy pracy po ekonomicznej analizie prawa

Absolwent powinien mieć szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym, szczególnie w tych instytucjach, w których pracownicy muszą posiadać wiedzę z dwóch szerokich dziedzin, jakimi są prawo i ekonomia.

Powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, a także prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ekonomiczna analiza prawa
W których miastach można studiować Ekonomiczna analiza prawa

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found