Energetyka i chemia jądrowa

Studia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa to propozycja kształcenia adresowana tych, które chcą zdobyć rzetelną wiedzę w zakresie podstaw wyższej matematyki oraz głównych działów fizyki i chemii.

W trakcie studiów słuchacze zdobywają umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi oraz poznają zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami.

W programie zajęć na Energetyce i chemii jądrowej przewidziano następujące zagadnienia: rachunek różniczkowy i całkowy, podstawy obliczeń chemicznych, chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, algebra z geometrią, fizyka we współczesnym świecie, podstawy fizyki współczesnej, chemia fizyczna, podstawy fizyki subatomowej, elektrodynamika, pracownia fizyczna i elektroniczna, detekcja i analiza substancji promieniotwórczych, fizyka jądrowa, mechanika kwantowa z elementami chemii teoretycznej i molekularnej.

Po ukończeniu studiów na kierunku Energetyka i chemia jądrowa absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, mających na celu wspólne rozwiązywanie problemów zawodowych. Będzie posiadać wiedzę z zakresu nauk o promieniotwórczości, znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej.

Dodatkowo pozna techniki doświadczalne i obserwacyjne, co umożliwi pracę przy wykorzystaniu aparatury naukowej, badawczej oraz aparatury przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Energetyka i chemia jądrowa
Total 1 item.
W których miastach można studiować Energetyka i chemia jądrowa

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found