Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

Kształcenie na kierunku Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną przewiduje intensywną naukę w zakresu dwóch języków - hiszpańskiego i angielskiego.

Student ma uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego, a także pogłębić wiadomości i praktyczne umiejętności z traduktologii oraz dydaktyki języka hiszpańskiego.

Program studiów przewiduje specjalność Amerykanistyka filologiczna związana z językiem angielskim i hiszpańskim w USA oraz specjalistyczne kształcenie metodyczne z zakresu nauczania języka hiszpańskiego w ramach fakultatywnego bloku pedagogicznego.

Specjalność językoznawczo - traduktologiczna:

Celem specjalizacji jest pogłębienie wiadomości i doskonalenie umiejętności z zakresu dyscyplin językoznawczych tj. gramatyka, leksykologia, stylistyka języka hiszpańskiego. Wiedza i umiejętności nabyte poprzez seminaria i zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne mają pomóc w napisaniu pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego, porównawczego, językoznawczych podstaw nauczania języka hiszpańskiego i związków języka z praktyką tłumaczeniową. W nabyciu ww. wiedzy i umiejętności mają pomóc przedmioty związane z językiem hiszpańskim w Ameryce i językiem angielskim i mediami w USA.

Specjalność literaturoznawczo - kulturoznawcza:

Celem specjalizacji jest pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu literatury, kultury i historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Student doskonali umiejętności krytycznej analizy życia literackiego i kulturowego krajów hiszpańskojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących we współczesności. Student doskonali umiejętności rozumienia i wykorzystywania tekstów krytycznych w oparciu o wiedzę z historii literatury i szeroko pojętej kultury. Wiedza nabyta w ramach tej specjalizacji prowadzi do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Po ukończeniu studiów absolwent tego kierunku:

 • jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą języka kierunkowego (hiszpańskiego) i drugiego języka: angielskiego
 • posiada znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels) oraz znajomość języka angielskiego, na poziomie C1 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels)
 • posiada znajomość języka specjalistycznego w kilku dziedzinach
 • jest przygotowany do zawodu tłumacza
 • jest przygotowany do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach nauczania w ramach polskiego systemu oświatowego (pod warunkiem ukończenia zawodowego bloku pedagogicznego)
 • jest znawcą kultury i cywilizacji zarówno hiszpańskiego, jak i angielskiego obszaru językowego
 • posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł).
Program kształcenia studentów na kierunku Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego i angielskiego
 • Język hiszpański w Ameryce
 • Język angielski w USA
 • Podstawy psycholingwistyki
 • Podstawy socjolingwistyki
 • Stylistyka języka hiszpańskiego
 • Aktualne problemy literatury hiszpańskiej
 • Dydaktyka języka hiszpańskiego
 • Aktualne problemy literatury hispanoamerykańskiej
 • Teoria przekładu specjalistycznego i artystycznego
 • Tłumaczenia hiszpański/polski
 • Tłumaczenia angielski/polski
 • Media amerykańskie
 • Seminaria magisterskie
 • Zajęcia specjalizacyjne
 • Wykłady monograficzne
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

Wymagania rekrutacyjne należy sprawdzać na stronie internetowej Uczelni.

Kierunki pokrewne do kierunku Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
Total 1 item.
W których miastach można studiować Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found