Filologia polska nauczycielska

Filologia polska nauczycielska to propozycja dla kandydatów z umysłem humanistycznym, którzy widzą swoją przyszłość w roi nauczyciela.

Studia na tym kierunku przybliżą Ci takie zagadnienia, jak: historię literatury, poetykę z elementami teorii literatury, analizę dzieła literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, język łaciński, historię Polski, emisję głosu, kulturę języka, literaturę powszechną, gramatykę historyczną języka polskiego, dialektologię i socjolingwistykę, sztukę komunikowania, konwersatorium językoznawcze, metodykę nauczania literatury i języka polskiego, podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, język obcy, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, seminarium licencjackie, wprowadzenie do wiedzy o kulturze, technologię informacyjną w pracy polonisty oraz opcje i wykłady monograficzne.

W procesie rekrutacji na kierunek Filologia polska nauczycielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język polski
  • przedmiot do wyboru spośród: historia, język obcy, język łaciński i kultura antyczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia polska nauczycielska
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Filologia polska nauczycielska

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found