Geopolityka i studia strategiczne

Geopolityka i studia strategiczne to kierunek interdyscyplinarny.

Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu geografii politycznej i geografii regionów, współczesnych modelów bezpieczeństwa, metodyki analiz geopolitycznych i międzynarodowych stosunków społeczno-kulturowych, a także umiejętności w zakresie metodyki analiz geopolitycznych oraz prognozowania i symulacji międzynarodowych.

Studenci uczą się diagnozować i prognozować zagrożenia w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym. Poznają metody reagowania w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Studia kładą nacisk na wypracowanie umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, argumentacji, przekonywania i negocjowania, zespołowego działania i komunikowania się.

Dla kogo studia na kierunku Geopolityka i studia strategiczne

Studia na kierunku Geopolityka i studia strategiczne dedykowane są osobom zainteresowanym problematyką zmieniających się trendów w światowej geopolityce, wykonywaniem symulacji i analiz strategicznych. Kierunek jest odpowiedni dla osób o umyśle analitycznym, kreatywnych, myślących strategicznie, potrafiących reagować na nieprzewidziane zdarzenia. Kandydaci powinni być ciekawi świata, otwarci, elastyczni.

Program kształcenia studentów na kierunku Geopolityka i studia strategiczne

Program studiów przewiduje przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego.

Jest możliwość wyboru modułu, który pozwala na skupienie się na zagadnieniach interesujących studenta w sposób szczególny.

Obowiązkowe praktyki pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w realizacji konkretnych zadań i przygotować do pracy zawodowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Geopolityka i studia strategiczne

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

  • języka owego
  • przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Perspektywy pracy po kierunku Geopolityka i studia strategiczne

Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na podjęcie pracy w:

  • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  • organach doradczych oraz w strukturach administracji publicznej,
  • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej,
  • placówkach wymagających kontaktów międzynarodowych,
  • organizacjach pozarządowych.
Opinie o kierunku Geopolityka i studia strategiczne

Kierunki pokrewne do kierunku Geopolityka i studia strategiczne
Jakie uczelnie oferują kierunek Geopolityka i studia strategiczne
W których miastach można studiować Geopolityka i studia strategiczne
No results found.
Komentarze (0)
No comments found