Gospodarka regionów nadmorskich

Studia na kierunku Gospodarka regionów nadmorskich dają wiedzę o profilu ekonomicznym, wzbogaconą elementami wiedzy z zakresu dyscyplin w obszarach nauk społecznych i przyrodniczych.

Absolwent gospodarki regionów nadmorskich zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni społeczno-gospodarczej regionów nadmorskich. Pozna specyfikę funkcjonowania tych obszarów oraz nauczy się podejmować decyzje dotyczące gospodarowania w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Zdobędzie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Specjalności na kierunku Gospodarka regionów nadmorskich:

 • Transport i energetyka morska
 • Prawo, administracja i finanse gospodarki regionów nadmorskich
 • Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego i zarządzania środowiskiem wodnym
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i regionalnych

Oferowane specjalności dają możliwość ukierunkowania studiów według własnych zainteresowań (ścieżki: ekonomiczna, prawnicza, przyrodnicza oraz związana z bezpieczeństwem). Wybrane przedmioty są prowadzone w języku angielskim lub niemieckim. Dodatkową korzyścią są lektoraty języka angielskiego branżowego, co pozwoli podnieść kompetencje językowe.

Praca po kierunku Gospodarka regionów nadmorskich

Absolwenci opisywanych studiów mogą podjąć zatrudnienie w takich placówkach, jak:

 • Porty morskie i śródlądowe
 • Przedsiębiorstwa i korporacje sektora gospodarki morskiej
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Ogólna i specjalistyczna administracja państwowa oraz samorząd terytorialny różnych szczebli
 • Przedsiębiorstwa turystyczne
 • Przedsiębiorstwa usługowe, doradztwa i konsultingu gospodarczego, prawniczego, przyrodniczego
 • Przedsiębiorstwa energetyki morskiej
 • Organizacje pozarządowe
 • Własna działalność gospodarcza

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka regionów nadmorskich

No results found.

W których miastach można studiować Gospodarka regionów nadmorskich

No results found.

Komentarze (0)

No comments found