Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód mają na celu będą wykształcić specjalistów w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie oraz zarządzania procesami ochrony.
Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji hydrologicznych, oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę.

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód przygotują wszechstronnie wykształconą kadrę dla administracji różnego szczebla oraz instytucji i laboratoriów, zajmujących się gospodarką wodną i ochroną zasobów wód.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy