Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód mają na celu będą wykształcić specjalistów w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie oraz zarządzania procesami ochrony.
Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium, sporządzania dokumentacji hydrologicznych, oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę.

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód przygotują wszechstronnie wykształconą kadrę dla administracji różnego szczebla oraz instytucji i laboratoriów, zajmujących się gospodarką wodną i ochroną zasobów wód.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

W których miastach można studiować Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Komentarze (0)

No comments found