Hipologia i jeździectwo

Studia na kierunku hipologia i jeździectwo w centrum zainteresowania studenta stawiają naukę o koniu, jego budowie, fizjologii, hodowli. Jeździectwo koncentruje się na konkurencjach związanych ze sportami konnymi, takimi jak: rajdy długodystansowe, skoki przez przeszkody, WKKW, ujeżdżenie, woltyżerkę, powożenie, reining.

Kierunek hipologia i jeździectwo daje możliwość realizowania szerokiego, ściśle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu.

Przykładowe przedmioty prowadzone na I stopniu studiów:

 • anatomia konia,
 • fizjologia konia,
 • podstawy woltyżerki,
 • zasady wstępnego treningu koni,
 • żywienie koni,
 • biomechanika konia,
 • pielęgnacja koni i podkownictwo,
 • rasy i pokrój koni,
 • rozród koni,
 • identyfikacja koni i dokumentacja,
 • medycyna sportowa w jeździectwie,
 • hipoterapia,
 • naturalne metody treningu koni
 • fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni,
 • pierwsza pomoc weterynaryjna,
 • organizacja imprez jeździeckich,
 • choroby koni,
 • medyczne podstawy hipoterapii.

Absolwent kierunku hipologia i jeździectwo uzyskuje tytuł inżyniera (po pierwszym stopniu) bądź magistra inżyniera (po drugim stopniu) w zakresie hipologii i jeździectwa. Jest przygotowany do profesjonalnej działalności organizacyjnej i praktycznej w hodowli koni, a co za tym idzie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni.

Po ukończeniu hipologi i jeździectwa absolwent może podjąć pracę m.in. w ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, sportowych, hodowlanych, pensjonatach dla koni, stadninach koni, stadach ogierów, torach wyścigowych, związkach hodowców koni, przedsiębiorstwach związanych z przemysłem konnym, np. wytwórniach pasz, sprzętu powozów, agencjach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego, hodowli zachowawczej, gospodarstwach rolnych i agroturystycznych, szkołach, uczelniach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Hipologia i jeździectwo

W których miastach można studiować Hipologia i jeździectwo

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 254

Komentarze (0)

No comments found