Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Kierunek Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii.

Program studiów na tym kierunku obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których szczególnie zwraca się uwagę na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Ważnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności, problemy reintrodukcji i ochrony gatunków ginących.

Celem studiów na hodowli i ochronie zwierząt towarzyszących i dzikich jest wykształcenie fachowców, którzy będą posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, głownie zoologii, zoopsychologii oraz zagadnień chowu i hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich. Muszą posiąść umiejętności z zakresu żywienie zwierząt i dietetyki, kształtowania ich środowiska bytowego, rozrodu oraz metod hodowli różnych gatunków. Słuchacz powinien mieć mieć wiedzę z zakresu pielęgnacji zwierząt, oceny bioróżnorodności środowiska, zarządzania populacjami zwierząt oraz opracowywania i realizacji programów ochrony zwierząt dzikich.

Gdzie pracować po kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich?

Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy w:

  • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt)
  • firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe)
  • związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt
  • placówkach naukowo-badawczych,
  • w oświacie oraz służbach mundurowych

Moją znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach, jak: parki narodowe, ogrody zoologiczne i parki dzikich zwierząt, inspektoraty ochrony środowiska, służby mundurowe wykorzystujące zwierzęta, np. policja, prowadzenie hoteli dla zwierząt, doradztwo w zakresie utrzymania i żywienia zwierząt towarzyszących, prowadzenie własnych hodowli zwierząt towarzyszących, praca w firmach produkujących karmę i akcesoria dla zwierząt, szkolenie zwierząt i opieka nad nimi.

Jakie uczelnie oferują kierunek Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

W których miastach można studiować Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Komentarze (0)

No comments found