Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest stworzony dla osób interesujących się komunikacją medialną, zarządzaniem, przekazywaniem informacji oraz literaturą. Idealnym kandydatem na studenta jest humanista z postawą prospołeczną, który łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi.

Przedmiotem studiów są zjawiska komunikacji piśmienniczej, realizowanej za pośrednictwem tradycyjnych i nowych mediów: książek, czasopism, dokumentów elektronicznych i elektronicznych narzędzi informacji. Teoretyczne podstawy kształcenia stanowią: nauka o książce (bibliologia), bibliotekoznawstwo, nauka o informacji naukowej.

Program obejmuje również szereg przedmiotów ogólnokształcących: literatura polska i powszechna, naukoznawstwo, wiedza o kulturze, logika. Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przyswajają wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych, zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Poznają metody i techniki w procesach informacyjnych. Zdobywają umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów internetowych, baz danych). Poznaje metody pracy z czytelnikami oraz promocji działalności bibliotecznej. Zaznajamia się z prawem autorskim, bibliotecznym i informacyjnym.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • biblioteki cyfrowe
 • biblioteki naukowe, edytorstwo
 • prasa w systemie informacji
 • sztuka książki
 • zarządzanie informacją
 • biblioteki szkolne i publiczne
 • biblioteka i nowe media w społeczności lokalnej

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent posiada wiedzę na temat gromadzenia, opracowywania i udostępniania dokumentów, zbiorów informacji o dokumentach oraz systemach informacyjnych. Studia przygotowują pracowników dla wydawnictw, instytucji działających w sferze komunikacji publicznej, bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych oraz ośrodków informacji naukowej.

W zależności od wybranej specjalności absolwent może starać się o zatrudnienie na stanowiskach: redaktora merytorycznego lub technicznego, bibliotekarza, pracownika informacji, biblioterapeuty

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 11 rekordów.

Komentarze (1)

 • anonim

  Ten kierunek jest też na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod zmienioną nazwą : Zarządzanie informacją i bibliologia
  05.11.2018