Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest stworzony dla osób interesujących się komunikacją medialną, zarządzaniem, przekazywaniem informacji oraz literaturą. Idealnym kandydatem na studenta jest humanista z postawą prospołeczną, który łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi.

Przedmiotem studiów są zjawiska komunikacji piśmienniczej, realizowanej za pośrednictwem tradycyjnych i nowych mediów: książek, czasopism, dokumentów elektronicznych i elektronicznych narzędzi informacji. Teoretyczne podstawy kształcenia stanowią: nauka o książce (bibliologia), bibliotekoznawstwo, nauka o informacji naukowej.

Program obejmuje również szereg przedmiotów ogólnokształcących: literatura polska i powszechna, naukoznawstwo, wiedza o kulturze, logika. Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przyswajają wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych, zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Poznają metody i techniki w procesach informacyjnych. Zdobywają umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów internetowych, baz danych). Poznaje metody pracy z czytelnikami oraz promocji działalności bibliotecznej. Zaznajamia się z prawem autorskim, bibliotecznym i informacyjnym.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • biblioteki cyfrowe
 • biblioteki naukowe, edytorstwo
 • prasa w systemie informacji
 • sztuka książki
 • zarządzanie informacją
 • biblioteki szkolne i publiczne
 • biblioteka i nowe media w społeczności lokalnej

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent posiada wiedzę na temat gromadzenia, opracowywania i udostępniania dokumentów, zbiorów informacji o dokumentach oraz systemach informacyjnych. Studia przygotowują pracowników dla wydawnictw, instytucji działających w sferze komunikacji publicznej, bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych oraz ośrodków informacji naukowej.

W zależności od wybranej specjalności absolwent może starać się o zatrudnienie na stanowiskach: redaktora merytorycznego lub technicznego, bibliotekarza, pracownika informacji, biblioterapeuty

Jakie uczelnie oferują kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Total 9 items.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Białystok

Białystok
Uczelnie: 10
Kierunki: 100

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 260

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 343

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272
Komentarze (1)
 • anonim

  Ten kierunek jest też na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod zmienioną nazwą : Zarządzanie informacją i bibliologia
  11/5/18