Informatyka analityczna

Studia na kierunku informatyka analityczna kształcą specjalistów w zakresie podstaw informatyki obejmujących algorytmikę, paradygmaty języków oprogramowania, elementy teorii obliczeń, wybrane działy matematyki. Student poznaje kilka języków programowania i środowisk programistycznych. Nabywa umiejętności przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych indywidualnie i pracując w zespole. Kształci się w dziedzinie budowy oprogramowania oraz efektywnego posługiwania się oprogramowaniem istniejącym - systemami operacyjnymi, bazami danych, sieciami komputerowymi.

Absolwent informatyki analitycznej posiada on gruntowną wiedzę z podstaw informatyki obejmującą algorytmikę, paradygmaty języków programowania, elementy teorii obliczeń i złożoności obliczeniowej. Potrafi samodzielnie zanalizować problem informatyczny poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikację i oszacowanie kosztu rozwiązania, aż po szczegóły realizacji. Umie przygotować, zrealizować, weryfikować i analizować projekty informatyczne, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej.

Zatrudnienie po kierunku informatyka analityczna

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować:

  • w centrach badawczo-rozwojowych branży IT
  • w firmach specjalizujących sie w produkcji oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem dużych firm międzynarodowych, np. na stanowisku informatyka-analityka systemowego
  • w przedsiębiorstwach wdrożeniowych lub integrujących systemy informatyczne, np. na stanowisku analityka-programisty.

Jakie uczelnie oferują kierunek Informatyka analityczna

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Informatyka analityczna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found