Inżynieria i monitoring środowiska

Inżynieria i monitoring środowiska to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym.

Studenci uczą się identyfikować i analizować większość zagrożeń wynikających z emisji substancji i energii do środowiska, posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi i obliczeniowymi oraz przepisami prawnymi stosowanymi w inżynierii środowiska oraz w ocenie stanu środowiska i wpływu na środowisko.

Poznają zasady korzystania z zasobów i systemów informacji przestrzennej oraz wybranych narzędzi informatycznych stosowanych do wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii środowiska.

Uzyskują wiedzę, jak dobierać odpowiednie metody i techniki wykorzystywane w ochronie, kształtowaniu i odnowie środowiska oraz gospodarce odpadami.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku Inżynieria i monitoring środowiska

Kandydaci na kierunek inżynieria i monitoring środowiska powinni posiadać predyspozycje techniczne oraz uzdolnienia w zakresie poszerzania wiedzy przyrodniczej.

Przydatna będzie umiejętność syntetycznego myślenia, formułowania wniosków, zamiłowanie do ochrony środowiska.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria i monitoring środowiska

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • miernictwo przemysłowe
 • inżynieria ochrony powietrza
 • systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
 • gospodarka odpadami
 • rekultywacja
 • termodynamika techniczna
 • hydrologia
 • gleboznawstwo
 • ekotokstykologia
 • biologia i ekologia.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria i monitoring środowiska

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria i monitoring środowiska

Przykładowe stanowiska przewidziane dla absolwentów kierunku to:

 • eksploratorzy i projektanci urządzeń i instalacji oczyszczania gazów odlotowych oraz obiektów gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i rekultywowanych
 • eksploratorzy, projektanci i kierownicy robót budowlanych w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • menadżerowie, specjaliści, inspektorzy lub audytorzy ds. ochrony środowiska, monitoringu środowiska i zarządzania środowiskowego
 • menadżerowie i konsultanci w sektorze usług komunalnych.
Opinie o kierunku Inżynieria i monitoring środowiska

Kierunek inżynieria i monitoring środowiska bazuje na dawnych studiach z zakresu inżynierii środowiska.

Przewidzianych jest wiele zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zadań zawodowych w obszarze monitoringu i inżynierii środowiska

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria i monitoring środowiska
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria i monitoring środowiska
Total 1 item.
W których miastach można studiować Inżynieria i monitoring środowiska

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (2)
 • #IKSAGH

  Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
  6/26/20
 • Absolwent

  To dawna inżynieria środowiska na AGH?
  1/8/20