Inżynieria rolnicza

Inżynieria rolnicza to kierunek techniczny, przygotowujący do zadań inżynierskich dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, z dużym nakierowaniem na informatykę i aeroenergetykę.

Przykładowe przedmioty i treści kształcenia:

  • ekonomia, fizyka, matematyka, systemy operacyjne, rysunek techniczny, technologie materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnika, podstawy produkcji rolniczej i leśnej, automatyka, teoria maszyn, maszyny rolnicze i ich eksploatacja, podstawy agrobiznesu.

Absolwent kierunku Inżynieria rolnicza jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w gospodarce żywnościowej

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found