Kuratorstwo i teorie sztuki

Interesujesz się sztuką? Uważasz się za osobę kreatywną? Jesteś wrażliwy na piękno w najróżniejszych jego odsłonach? Nigdy nie mogłeś przejść obojętnie obok wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki?

Jeżeli odpowiadasz twierdząco, to studia na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki mogą Cię zainteresować.

Dzięki studiom artystycznym na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki zostaniesz specjalistą w zakresie organizowania wystaw w galeriach sztuki i muzeach. Zapoznasz się z wyzwaniami stojącymi przed kuratorem w zależności od tego, z jaką instytucją wiąże swoje zawodowe losy. Dowiesz się o możliwościach pozyskiwania funduszy na organizację przedsięwzięć artystycznych, poznasz i instytucje wspierające rozwój sztuki oraz normy i przepisy prawa sterujące działaniami podejmowanymi w obszarze tego rynku. Będziesz ekspertem z zakresu twórczości artystycznej, z możliwością tworzenia wystaw, sygnowanych Twoim nazwiskiem.

Praca po kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki

Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: organizowania wystaw artystycznych w galeriach sztuki, muzeach i podczas festiwali, finansowania przedsięwzięć artystycznych, prawa autorskiego, analizowania i interpretowania dzieł sztuki współczesnej z odwoływaniem się o jej korzeni, animacji kultury, zarządzania zespołami projektowymi, dokumentowania i klasyfikowania dzieł sztuki.

Absolwent kierunku kuratorstwo i teorie sztuki może pracować jako:

  • kurator wystaw w muzeach
  • kurator wystaw artystycznych w galeriach sztuki
  • kurator festiwalowy
  • teoretyk sztuki
  • animator kultury
  • kustosz
  • nauczyciel sztuki
  • pomocnik konserwatora dzieł sztuki

Kandydaci na studia Kuratorstwo i teorie sztuki powinni mieć na uwadze, że przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji, to: język polski, język obcy nowożytny, historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, filozofia, geografia, język łaciński i kultura antyczna.

Jakie uczelnie oferują kierunek Kuratorstwo i teorie sztuki
W których miastach można studiować Kuratorstwo i teorie sztuki

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found