Reżyseria

Reżyseria to grupa czynności związanych z przygotowaniem przedstawienia: opracowaniem tekstu, jego interpretacją, prowadzeniem prób z aktorami, współpracą ze scenografem, kompozytorem, choreografem, kierownikiem literackim, inspicjentem, suflerem, zespołem technicznym.

Studia kształcą głównie pod kątem reżysera filmowego, telewizyjnego, radiowego, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii filmu, teatru oraz dramatu, kultury, historii sztuki, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, muzyki, plastyki, dziedzin filozofii, etyki i estetyki.

Zajęcia praktyczne skupiają się na reżyserii filmów fabularnych i dokumentalnych, scenopisarstwie, pracy z aktorem i szeroko rozumianej techniki i technologii filmu, słuchowisk radiowych i reklam. Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent reżyserii może prowadzić działalność reżyserską w filmie, telewizji, rozgłośniach radiowych, teatrze, przemyśle rozrywkowym. Program studiów przygotowuje także do pracy w instytucjach artystycznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Reżyseria

Total 4 items.

W których miastach można studiować Reżyseria

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found