Technologie cyfrowe w animacji kultury

Technologie cyfrowe w animacji kultury to w Polsce nowatorski kierunek studiów. Pozwala na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.

Studia mają charakter praktyczny, trwają 3 lata kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na dwuletnich studiach magisterskich,
Kadra wykładająca na Technologiach cyfrowych w animacji kultury składa się z wybitnych praktyków: pracowników telewizji polskiej, Fundacji Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO,Teatru NN, reżyserów, informatyków, specjalistów od gier komputerowych, a także teoretyków specjalizujących się w tematyce nowomedialnej i cyberkulturowej

Jakie kompetencje zyskują absolwenci?

Kończąc Technologie cyfrowe w animacji kultury absolwent będzie posiadał: podstawy tworzenia multimediów, podstawy tworzenia stron internetowych i administrowania nimi, podstawy tworzenia cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych, podstawy zdobywania i przetwarzania informacji za pomocą cyfrowych narzędzi, wizualizować treści i diagnozować trendy kulturowe, promować wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów, wiedzę w zakresie funkcjonowania kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury.

Jaka praca po kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury?

Absolwenci studiów na tym kierunku mogą podjąć pracę w:
  • Portalach specjalizujących się w problematyce kulturalnej,
  • Social mediach
  • Agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
  • Nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury,
  • Firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym,
  • Wydawnictwach i mass mediach
Jakie uczelnie oferują kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Technologie cyfrowe w animacji kultury

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found