Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Studia na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia są studiami międzykierunkowymi, prowadzonymi wspólnie przez Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Chemii UJ na podstawie zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie unikatowego kierunku studiów.

Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych nowymi materiałami i technologiami, zafascynowanych postępem technicznym, pragnących w pełni rozumieć działanie otaczających nas nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju.

Blok przedmiotów podstawowych obejmuje matematykę, fizykę, chemię, informatykę i elektronikę. Przedmioty wchodzące w skład bloku kierunkowego obejmują podstawy wiedzy o materiałach (metale, materiały ceramiczne, materiały polimerowe, nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, materiały dla elektroniki), metody badania i projektowania materiałów oraz zajęcia laboratoryjne. W trzecim ostatnim roku studiów I stopnia, w trakcie realizacji pracy licencjackiej, wprowadzony jest indywidualny tryb studiowania, który pozwala na rozwinięcie samodzielności i na bliższy kontakt z wybranymi dziedzinami nauki o materiałach lub nanotechnologii.

Przyszłe zaawansowane materiały oraz urządzenia będą coraz bardziej złożone, a ich funkcjonalność w coraz większym stopniu będzie opierać się na subtelnych efektach kwantowych, rozmiarowych, emergentnych, etc. Dlatego program studiów kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia łączy wiedzę na zaawansowanym poziomie z zakresu dziedzin podstawowych, z praktyczną wiedzą o materiałach. Dzięki temu absolwent studiów będzie w stanie rozumieć problemy związane z projektowaniem, syntezą i funkcjonalnością nowych materiałów, nanomateriałów i nanourządzeń oraz będzie w stanie, po nabyciu stosownej praktyki, problemy te rozwiązywać. Studia prowadzone są zgodnie z systemem ECTS (European Credit Transfer System).

Absolwent studiów licencjackich Zaawansowane materiały i nanotechnologia posiada szeroką wiedzę z zakresu fizyki, chemii oraz nauki o zaawansowanych materiałach i podstaw nanotechnologii. Posługuje się umiejętnością interdyscyplinarnej analizy typowych problemów dotyczących struktury, właściwości i syntezy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów. W szczególności dotyczy to zrozumienia struktury i funkcji zaawansowanych materiałów na poziomie mikroskopowym i molekularno-kwantowym oraz przewidywania ich właściwości w kontekście zastosowań. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych. Posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Absolwent umie rozwiązywać standardowe problemy zawodowe, wykorzystywać i przetwarzać informacje naukowe, a także posiada umiejętność pracy w zespole. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii. Jest przygotowany do podjęcia pracy w zapleczu badawczo-rozwojowym i diagnostycznym przemysłu, laboratoriach kontroli jakości, jednostkach doradczych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym, optoelektronicznym, tworzyw sztucznych oraz innych, opartych na zaawansowanych materiałach. Jest przygotowany do podjęcia studiów Zaawansowane materiały i nanotechnologia II stopnia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found