Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska. Studia zapewniają uzyskanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań ochrony przyrody.

Na program składają się zagadnienia: dotyczące finansowych i ekonomicznych instrumentów ochrony przyrody, zarządzanie projektami, techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych, zaawansowane techniki komputerowe stosowane w zarządzaniu środowiskiem. Studenci poznają metody wyznaczania obszarów chronionych, planów ochrony obszarów chronionych, programów rolnośrodowiskowych. Analizują procesy oczyszczania gleb, wód i powietrza atmosferycznego.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • systemowe zarządzanie
  • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie
  • zarządzanie przestrzenią
  • gospodarka regionalna
  • biologia środowiskowa

Absolwent kierunku zarządzanie środowiskiem jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych ze środowiskiem zewnętrznym (woda, powietrze, ziemia) oraz środowiskiem wewnętrznym.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy