Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska. Studia zapewniają uzyskanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań ochrony przyrody.

Na program składają się zagadnienia: dotyczące finansowych i ekonomicznych instrumentów ochrony przyrody, zarządzanie projektami, techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych, zaawansowane techniki komputerowe stosowane w zarządzaniu środowiskiem. Studenci poznają metody wyznaczania obszarów chronionych, planów ochrony obszarów chronionych, programów rolnośrodowiskowych. Analizują procesy oczyszczania gleb, wód i powietrza atmosferycznego.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • systemowe zarządzanie
  • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie
  • zarządzanie przestrzenią
  • gospodarka regionalna
  • biologia środowiskowa

Absolwent kierunku zarządzanie środowiskiem jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych ze środowiskiem zewnętrznym (woda, powietrze, ziemia) oraz środowiskiem wewnętrznym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie środowiskiem
Total 5 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Zarządzanie środowiskiem

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 605

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 271
Komentarze (1)
  • #IKSAGH

    Drodzy Maturzyści!!! Zachęcamy do zapoznania się z kierunkiem Inżynieria Środowiska na AGH w Krakowie. Prowadzimy profil FB, na którym możecie znaleźć najważniejsze informacje o kierunku (https://www.facebook.com/IKS.AGH/). Na tym kierunku kształcimy na dwóch specjalnościach: Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz Instalacje Środowiskowe. Pozdrawiamy i do zobaczenia na AGH w Krakowie
    6/26/20