Animacja kultury

Studia na kierunku Animator kultury wyposażają studentów w wiedzę o kulturze, pedagogice (wychowaniu dzieci i młodzieży) andragogice (czyli działań wychowawczych wśród dorosłych), oraz uczą, jak organizować wydarzenia kulturalne. Tym samym animator kultury będzie rozwijać własne talenty artystyczne, zainteresowania kulturą i prowadzić zajęcia dla innych.

Zostając animatorem kultury możesz wybrać ścieżkę rozwoju związaną z prowadzeniem zajęć artystycznych jako instruktor w domach kultury, w szkołach, na uczelniach, innych placówkach wychowawczych i opiekuńczych lub prowadząc własną działalność gospodarczą. Możesz też wybrać karierę pracownika administracji samorządowej, postawić na pracę w wydziałach kultury i sportu urzędów gmin. Jeszcze inną opcją jest praca w charakterze dziennikarza wyspecjalizowanego w tematyce kulturalnej, pracownika w instytucjach rekreacji i turystyki wyspecjalizowanego w atrakcjach świata kultury.

Animator musi poznać środowisko lokalne, kulturalne, potrzeby oświatowe i rozrywkowe środowiska. Tworzy w ten sposób lokalne grupy działania, koła zainteresowań, organizuje imprezy kulturalne, festiwale, odczyty, wystawy, konkursy, dyskoteki, festyny. Może organizować i nadzorować prace w placówkach kulturalno - oświatowych.

Absolwent kierunku Animator kultury zdobędzie rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną (animacja kultury), posiadać będzie umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie potrzeb kulturowych, umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu szeroko pojętej animacji kultury, z nastawieniem na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. Będzie posiadał kompetencje specjalizacyjne z zakresu:

  • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych,
  • konstruowanie programów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna,
  • kierowanie i zarządzanie elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego,
  • organizacja i aktywizacja lokalnych sił społecznych, e) umiejętność tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur,
  • organizacja i prowadzenie działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
  • diagnozowanie problemów społeczno-kulturowych różnorodnych środowisk społecznych.


Jakie uczelnie oferują kierunek Animacja kultury
Total 2 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Animacja kultury

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found