Architecture

Architecture - program prowadzony jest w języku angielskim i łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu architektury i urbanistyki, rozwijając wyobraźnię i umiejętności niezbędne w pracy inżyniera architekta.

Przykładowe przedmioty na kierunku Architecture:

  • Architectural Design Studio
  • Urban Design Studio
  • Landscape Architecture
  • Regional Planning
  • History of Universal Architecture
  • Team Project - PBL
  • Project Management
  • Building Materials
  • Building Physics and Acoustics
  • Civil Engineering Structures

Studia na kierunku Architecture przygotowują teoretycznie i praktycznie do projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Po odbyciu dodatkowego stażu studenci mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej. Jako inżynierowie architekci, będą mogli pracować w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach wykonawczych, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Będą umieli współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych. Mogą zostać znanymi grafikami lub rzeźbiarzami, jak również z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci studiów architektonicznych znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą. Mogą oni ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Architecture
Total 2 items.
W których miastach można studiować Architecture

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found