Business management

Studia na kierunku Business Management maj na celu wykształcenie wyspecjalizowanych asystentów dla kadry menedżerskiej w organizacjach biznesowych (korporacjach).

Absolwent kierunku uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych oraz metod i technik wspomagania procesów zarządzania w organizacjach biznesowych (korporacjach) oraz będzie przygotowany do posługiwania się nimi w sposób praktyczny.

Zajęcia na kierunku Business Management prowadzone są całkowicie w języku angielskim, ponadto w programie studiów przewidziano znaczną liczbę zajęć prowadzonych przez zaproszonych profesorów uczelni zagranicznych lub praktyków biznesu.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na stanowiskach: analyst developer, director of business development, manager, assistant to the management w organizacjach, które charakteryzują się wielokulturowością, wielonarodowością i globalnym zasięgiem działania, a zarazem rozbudowaną infrastrukturą zarządzania i wielością różnorodnych interesów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Business management

W których miastach można studiować Business management

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found